Hyreslägenheter

Logo

Information till hyresgäster Bångvägen 1

Information om fastigheten
Fastighetsutskottet i Lycksele Missionsförsamling är hyresvärd för fastigheten Krutkällarbacken 1, på samma adress som kyrkan - Bångvägen 1, 921 32 Lycksele. Ställföreträdande hyresvärd heter Ingegerd Lindblad.

Rutiner vid felanmälan m.m.
Uppge följande:

  • Namn
  • Telefonnummer (om vi behöver kontakta dig)
  • Lägenhetsnummer (står utanför dörren)
  • Tydlig beskrivning av felet och vilket rum det gäller
  • Om huduvnyckel får användas
  • Ev. husdjur i lägenheten

Vid frågor angående hyra, underhåll, uppsägning m.m. kontakta Ingegerd Lindblad.

Vid akuta ärenden ring 070-6412549 eller:

Ingegerd Lindblad 0950-19059
Åke Bäckström 0705125174
Gunnar Renklint 0950-13507

Ny information kommer vid ev. förändring.