Lycksele Missionsförsamling

Bångvägen 1
921 32 Lycksele

0950 - 103 79, 137 28
Expeditionstid:
Onsdag - Fredag 9-12


(öppnas i separat fönster)


Pastor och församlings-föreståndare Agneta Lidström exp 0950-10379,
070-6110681
Pastor Elina Skarin tel 070-8886729
Pastor Oskar Skarin tel 073-9382126
Församlingens ordförande Gunnar Renklint tel 070-3944135
Ungdomsrådets ordförande Anette Dassoum tel 0950-263 68
Verksamhetskassa Konto Handelsbanken 6259 - 353 074 071
Bg 430 - 6486
Byggnadskassa Konto Handelsbanken 6259 - 251 215 482
Bg 286 -7117
Equmenina i Lycksele Konto Handelsbanken 6259 - 343 611 228
Bg 873-4105
Gåvor/testamente David Sjögren tel 0950-10133

Kontaktpersoner i utskotten

Missions- och evangelisationsutskottet
Inger Rudolfsson tel 144 28

Arbetsutskottet
Gunnar Renklint tel 070-3944135

Programutskottet
Margit Emilsson tel 150 69

Fastighetsutskottet
Gunnar Renklint tel 070-3944135

Musikutskottet
Bengt Hörnsten tel 126 00