Organisation

Logo

Organisation

Equmeniakyrkan i Lycksele tillhör Equmeniakyrkan som bildades 2011.

Församlingen följer en demokratisk struktur och på sk. församlingmöten som sker ett antal gånger per år beslutas sådant som rör personal, ekonomi och verksamhetsfrågor. I samband med årsmötet väljs styrelse och ledamöter i utskotten för det kommande året. De flesta medlemmarna deltar i en kyrkvärdgrupp, men det är inget krav.

Församlingens ungdomsarbete sker i samarbete med ungdomsorganisationen Equmenia.

Programutskottet

Margit Emilsson
0950-15069

Musikutskottet

Organistlista

Bengt Hörnsten
0950-12600

Fastighetsutskottet

Ingegerd Lindblad
070-6412549

Arbetsutskottet

Maria Bygdén
073-8008477